Licencje klubowe na sezon 2019/2020 i następne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Śląski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna proces nadawania obowiązkowej licencji Klubom biorącym udział w rozgrywkach piłkarskich. Przesyłamy Państwu „Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne” oraz druki licencyjne. Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Podokręgu Częstochowa w nieprzekraczalnym terminie – Kluby klasy okręgowej do dnia 10 maja (włącznie), pozostałe klasy rozgrywkowe do dnia 20 maja (włącznie). W pierwszej kolejności do dnia 30 kwietnia proszę przesłać do biura Podokręgu skan lub zdjęcie wypełnionego dokumentu “Pełnomocnik Klubu ds. licencji”. Postępowanie przed organami licencyjnymi jest płatne. Wysokość opłaty administracyjnej dla Klubów Klasy okręgowej – 300zł, dla pozostałych klas – 200zł, klasy młodzieżowe –  bez opłat. Licencja dla drużyny rezerwowej przyznawana jest w ramach licencji klubowej I drużyny bez opłat. Płatności należy dokonywać na konto Śl ZPN tj. 97 1020 2313 0000 3502 0119 9827.  Lista niezbędnych dokumentów, które należy złożyć znajduje się w załączniku “Vademecum Procedury Licencyjnej”.  Wkrótce też skontaktuje się z Państwem jeden z trzech wyznaczonych przez Podokręg weryfikatorów boisk (Augustyn Białas, Władysław Popczyk, Wacław Wawrzak) celem umówienia terminu weryfikacji Waszego boiska lub boisk. Kryteria weryfikacji dostosowane będą do klasy w której obecnie Klub występuje. W przypadku awansu Klubu do wyższej klasy rozgrywkowej, konieczna będzie ponowna weryfikacja obiektu.
VADEMECUM PROCEDURY LICENCYJNEJ
PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2019-202.._
ZAŁĄCZNIK do Przepisów lic. IV ligi i Klas niższych
10.4.2. Wzór umowy z klubem młodzieżowym
10.4.1. Protokół weryfikacji boiska
10.2.5. Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego
10.2.3a. Informacja dotycząca obiektu sportowego
10.2.3. Oświadczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego
10.2.2. Oświadczenie dotyczące kryteriów sportowych
10.2.1. Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych
10.1.2. Pełnomocnik klubu ds. licencji
10.1.1. Wniosek o przyznanie licencji

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.