Najnowsze wiadomości


Śmierć wieloletniego częstochowskiego działacza sportowego Zdzisława Kamyka

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kolegi Zdzisława Kamyka.

Zmarły przez kilkanaście lat z dużym zaangażowaniem uczestniczył w pracach Wydziałów Gier i Dyscypliny. Zapamiętaliśmy Zdzisława jako człowieka otwartego – kochającego życie i ludzi. Wnosił tolerancję i optymizm w życie całej częstochowskiej piłkarskiej rodziny.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 18.12.2017r. ( poniedziałek) o godz. 13.00 w kościele na cmentarzu Kule, po którym odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Kule.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Czytaj całość

Komunikat nr 11 Wydziału Gier CzOZPN

Wydział Gier Częstochowskiego OZPN przedstawia komunikat nr 11 WG CzOZPN.

komunikat nr 11

Czytaj całość

Komunikat Prezydium Zarządu CzOZPN

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Częstochowie informuje, że od dnia 6 grudnia 2017r zgodnie z zapisami uchwały nr 25/2017 w Sprawie Kompetencji Struktur i Organów CzOZPN przejmuje wykonywanie wszystkich zadań realizowanych dotychczas przez Podokręg Częstochowa i dodatkowo, wstrzymuje do odwołania przekazywanie środków finansowych dla tego organu.

Podjęta decyzja ma na celu zabezpieczenie Związku przed negatywnymi skutkami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi z tytułu podejmowania decyzji przez osoby lub gremia do tego nie uprawnione.

Uzasadnienie:
Śląski Związek Piłki Nożnej w swoim piśmie z dnia 15 listopada 2017r stwierdza jednoznacznie, że decyzje podjęte przez członków Zarządu Podokręgu w sprawie kooptacji Pana Roberta Załęskiego do składu Zarządu Podokregu i wyboru jego osoby na stanowisko Prezesa Zarządu Podokręgu – SĄ NIEWAŻNE. Jednocześnie zwraca On uwagę na obecną – mniejszą niż regulaminowa liczbę członków Zarządu Podokręgu, czego konsekwencją jest trwała utrata możliwość skutecznego podejmowania wiążących decyzji i wydawania postanowień przez Zarząd Podokręgu.

Pismo 1
Pismo 2

Czytaj całość

KURS NA SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ W STYCZNIU – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapisy do 21 stycznia u kol. Władysława Popczyka
popczykw@op.pl
tel.  502 313 708

Czytaj całość

Komunikat nr 14 Wydziału Dyscypliny CzOZPN

Wydział Dyscypliny Częstochowskiego OZPN przedstawia komunikat nr 14.

KOMUNIKAT nr 14

Czytaj całość

Komunikat Wydziału Szkolenia Śl.ZPN i CzOZPN

Wydział Szkolenia Śląskiego ZPN oraz Częstochowskiego OZPN informują, że zgodnie z uchwałą PZPN nr. IV63 z dnia 20.04.2017 w sprawie licencji trenerskich, trenerzy z licencją PZPN B od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2019 będą mogli  pracować tylko z zespołami seniorskimi na poziomie B i C klasy.

W związku ze zmianami uprawnień trenerskich Śląski Związek Piłki Nożnej, organizuje kursy trenerskie umożliwiające przekwalifikowanie się trenerom.

Trenerzy z licencją PZPN B do dnia 31.12.2019 mają możliwość uczestnictwa w dwóch typach kursów:

Czytaj całość

Komunikat nr 10 Wydziału Gier CzOZPN

Wydział Gier Częstochowskiego OZPN przedstawia komunikat nr 10 WG CzOZPN.

komunikat nr 10

Czytaj całość