Tabela ekwiwalentów dla sędziów zawodów w kategorii “żak”

TABELA EKWIWALENTÓW

dla sędziów zawodów w kategorii „żaki”” obowiązująca w

Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Częstochowie

Lp.

Nazwa zawodów

Ilość drużyn biorących udział w turnieju

Sędzia główny brutto:

1

Żaki

2

58,00

2

Żaki

3

82,00

3

Żaki

4

140,00

1. Za zawody nieodbyte, przerwane i dogrywane sędziom przysługuje 50% należnego ekwiwalentu wypłacanego po zawodach przez kluby lub Okręg realizujący płatności w imieniu klubów.

Wyliczenie dla kwot na rachunku:

Za 4 drużyny:

Brutto 140zł

Koszty uzyskania przychodu (20%) : 28zł

Kwota do opodatkowania: 112zł

Podatek 18% – zaokrąglony do ełnego złotego: 20zł

Ekwiwalent netto: 120zł

Za 3 drużyny:

Brutto 82zł

Koszty uzyskania przychodu (20%) : 16zł

Kwota do opodatkowania: 66zł

Podatek 18% – zaokrąglony do ełnego złotego: 12zł

Ekwiwalent netto: 70zł

Za 2 drużyny:

Brutto 58zł

Koszty uzyskania przychodu (20%) : 12zł

Kwota do opodatkowania: 46zł

Podatek 18% – zaokrąglony do ełnego złotego: 8zł

Ekwiwalent netto: 50zł

Na rachunku należy wpisać “Turniej żaków w….(podać miejscowość) ” i wymienić z tyłu rachunku wszystkie drużyny biorące udział w turnieju oraz napisać grupę!

Kluby z listy opłacających mecze opłacają również żaków przez Okręg , natomiast Kluby które płacą sędziom od razu po zawodach , również dotyczy to za turnieje żaków!

Sekretarz
Częstochowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej
Magdalena Zimoń

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.