KURSY TRENERSKIE – Komunikat Wydziału Szkolenia Częstochowskiego O.Z.P.N.

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że są  jeszcze wolne miejsca na Kurs wyrównawczy UEFA B. Na w/w kurs mogą składać dokumenty kandydaci posiadający uprawnienia trenera bądź instruktora piłki nożnej wydane przed 23 sierpnia 2013 roku oraz posiadający licencję UEFA C z dwuletnim stażem trenerskim.

Jednocześnie  zapraszamy wszystkich chętnych do zapisu  Kurs  Trener UEFA C organizowany w Częstochowie przez Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach.

Kandydatem na kurs UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

– ma ukończone 18 lat,

– posiada min. wykształcenie średnie,

– legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla lub stażem pedagogicznym pracy z dziećmi,

– przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na   wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

– złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych,

– złoży wniosek o przyjęcie na kurs wraz z 2 zdjęciami.

Wnioski na kurs można pobrać z zakładki  Wydziału Szkolenia Cz. O.Z.P.N. / Pliki do pobrania.

W/w  dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Częstochowskiego OZPN lub wysłać pocztą na adres:

Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Wydział Szkolenia

42-200 Częstochowa

Ul. Kopernika 10/12