Najnowsze wiadomości


Ranking na “Najlepszego Zawodnika Klasy Okręgowej – Football Factory” sezonu 2018/2019

Ranking na “Najlepszego Zawodnika Klasy Okręgowej – Football Factory” sezonu 2018/2019

 

Ranking

Czytaj całość

Szkolenia , Egzaminy i Plenarki na rundę jesienną – Uaktualnienie

SPOTKANIA PLENARNE (Hala Częstochowa) ul. Żużlowa
godz. 17

27 sierpień
24 wrzesień
26 listopad

SZKOLENIA ZS ul. Jagiellońska  godz.17

09 wrzesień
07 październik

BIEGANIE bieżnia stadionu CKS Budowlani godz.17

16.09
14.10

Czytaj całość

Informacja dla sędziów KS Częstochowa

W związku ze zmianami struktur szkolenia w Naszej Organizacji Zarząd KS Podokręgu Częstochowa postanowił, że od nowej rundy jesiennej 2019 roku program szkoleniowy będzie odbywał się w Kadrze Młodzieżowej. Obowiązkowym szkoleniem zostają objęci sędziowie z dwóch ostatnich kursów kandydatów z roku 2018 i 2019. Do uczestnictwa w powyższej grupie szkoleniowej zachęcamy również koleżanki i kolegów pragnących w przyszłości uczestniczyć w kadrach KS Śląskiego ZPN. Taki akces prosimy zgłaszać osobiście do Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Władysława Popczyka. W tej rundzie rozgrywkowej terminami szkoleń Kadry Młodzieżowej są 9 września i 7 października o godzinie 17.00 w tradycyjnym miejscu Zespole Szkół przy ul. Jagiellońskiej. Członkowie Kadry będą zobowiązani do dodatkowego uczestnictwa w treningach biegowych (test Helsena) na bieżni lekkoatletycznej

Czytaj całość

SPARINGI – Obsada

Obsadę meczów sparingowych prowadzi wyłącznie referent obsady zawodów Pan Paweł Kuban. Informację zawierającą: nazwę zespołów, datę, godzinę i miejsce rozegrania zawodów należy wysłać SMS-em na numer tel. 515 037 267. Obsada zawodów będzie jawna i każdorazowo umieszczana na stronie Podokręgu. Wobec powyższego w przypadku, gdy klub będzie chciał aby mecz sparingowy poprowadził sędzia należący do KSP, to stosowny wniosek o poprowadzenie meczu sparingowego musi złożyć do referenta obsady co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem meczu. Z tytułu prowadzenia meczów sparingowych sędziowie uprawnieni są do pobrania ekwiwalentów w wysokości zgodnej z obowiązującą tabelą ekwiwalentów przyjętą uchwałą ŚlZPN. Z meczu sparingowego musi zostać sporządzony protokół, który sędzia zawodów składa do 30 sierpnia w biurze Podokręgu. W przypadku rażącego naruszenia przepisów protokół należy złożyć niezwłocznie. Sędziowie prowadzący zawody bez obsady, bądź nie stosujący się do zaakceptowanych stawek podlegać będą odpowiedzialności dyscyplinarnej z dyskwalifikacją na całą rundę jesienną sezonu 2019/2020 r. włącznie.

Czytaj całość

II termin biegania – 12 sierpnia (poniedziałek) godz. 18

w dniu 12 sierpnia o godz. 18 odbędzie się II termin biegania na bieżni stadionu lekkoatletycznego

Czytaj całość

Oryginały sprawozdań proszę oddać do 12 lipca

Czytaj całość

Szkolenie dla obserwatorów i Kadry Śl. ZPN oraz asystentów

W dniu 26.08.2019 r. o godz. 17.30 na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się spotkanie Kadry Śl. ZPN oraz pierwszej i drugiej grupy asystentów wojewódzkich (egzamin sprawnościowy i teoretyczny). Szczegółowy harmonogram spotkania ukaże się w późniejszym terminie. W tym samym dniu w Hotelu „Skaut” w Chorzowie o godz. 18.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla obserwatorów szczebla Śl. ZPN (IV i V ligi).

Czytaj całość