Rachunki sędziowskie za październik ‘2019

Rachunki sędziowskie, za miesiąc październik łącznie z rachunkiem zbiorczym, dostarczmy osobiście lub listownie do 06.11.2019r. Wynagrodzenie zostanie wypłacone do 15.11.2019r.

 

Sekretarz
Częstochowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej
telefon: 515-037-269

 

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.