Rachunki sędziowskie za wrzesień ‘2019

Rachunki sędziowskie, za miesiąc wrzesień łącznie z rachunkiem zbiorczym, dostarczmy osobiście lub listownie do 04.10.2019r. Wynagrodzenie zostanie wypłacone do 11.10.2019r.

 

pozdrawiam
Sabina Małolepsza
Sekretarz
Częstochowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej
telefon: 515-037-269

 

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.