Rachunki sędziowskie za sierpień ‘2019

Rachunki sędziowskie, za miesiąc sierpień łącznie z rachunkiem zbiorczym, dostarczmy osobiście lub listownie do 06.09.2019r. Wynagrodzenie zostanie wypłacone do 13.09.2019r

Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku!

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem. Jeżeli chodzi o sędziowanie, to jest to działalność wykonywana osobiście i nie kwalifikuje się do stosowania tej ulgi. Dlatego też końca roku 2019r. CzOZPN stosuje stare zasady rozliczania. W międzyczasie wyślemy zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej w tym temacie, a po uzyskaniu stosownej informacji niezwłocznie poinformujemy zainteresowane strony.

pozdrawiam
Sabina Małolepsza
Sekretarz
Częstochowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej
telefon: 515-037-269

 

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.