SPARINGI – Obsada

Obsadę meczów sparingowych prowadzi wyłącznie referent obsady zawodów Pan Paweł Kuban. Informację zawierającą: nazwę zespołów, datę, godzinę i miejsce rozegrania zawodów należy wysłać SMS-em na numer tel. 515 037 267. Obsada zawodów będzie jawna i każdorazowo umieszczana na stronie Podokręgu. Wobec powyższego w przypadku, gdy klub będzie chciał aby mecz sparingowy poprowadził sędzia należący do KSP, to stosowny wniosek o poprowadzenie meczu sparingowego musi złożyć do referenta obsady co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem meczu. Z tytułu prowadzenia meczów sparingowych sędziowie uprawnieni są do pobrania ekwiwalentów w wysokości zgodnej z obowiązującą tabelą ekwiwalentów przyjętą uchwałą ŚlZPN. Z meczu sparingowego musi zostać sporządzony protokół, który sędzia zawodów składa do 30 sierpnia w biurze Podokręgu. W przypadku rażącego naruszenia przepisów protokół należy złożyć niezwłocznie. Sędziowie prowadzący zawody bez obsady, bądź nie stosujący się do zaakceptowanych stawek podlegać będą odpowiedzialności dyscyplinarnej z dyskwalifikacją na całą rundę jesienną sezonu 2019/2020 r. włącznie.

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.