Najnowsze wiadomości


Egzamin Kondycyjny 2017 – Ważne

05.03(Niedziela) godz. 11.00

stadion CKS „Budowlani” ul. Dąbrowskiego 58/64

Obowiązują badania lekarskie z 2017r

 

Test kondycyjny zaliczamy w/g aktualnych uprawnień, wyjątek Kadra i Próbni
Sędziowie asystenci kl”O” muszą zaliczyć, co najmniej test na kl. „A”
Sędziowie muszą ukończyć 40 biegów x 75 m oraz 25 m chodów – interwałowo

Godziny rozpoczęcia testów:
11:00 – Kadra i kl. „O”                          max. 18 sek. / 75 m biegu i 20 sek. / 25 m chodu
11: 30 –Próbni i kl. „O”                         max. 18 sek. / 75 m biegu i 20 sek. / 25 m chodu
12: 00 – Kl. „A” i asystenci kl. „O”       max. 20 sek. / 75 m biegu i 20 sek. / 25 m chodu
12: 30 — Kl. „A” i asystenci kl. „O”      max. 20 sek. / 75 m biegu i 20 sek. / 25 m chodu
13:00 – kl. „B”                                        max. 22 sek. / 75 m biegu i 22 sek. / 25 m chodu

Czytaj całość

Informacja z Zebrania Zarządu CzOZPN z dnia 9.II.2017r.

Zebranie Zarządu odbyło się zgodnie z przyjętym harmonogramem w siedzibie Okręgu. Zebraniu przewodniczył wiceprezes Stanisław Olszewski, któremu w trybie § 35 pkt. 2 Statutu, Zarząd w drodze Uchwały powierzył wykonywanie uprawnień Prezesa na czas nieoznaczony.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad poszerzony o kwestię postanowienia Sądu Okręgowego Wydział V Gospodarczego w Częstochowie z dnia 30.I.2017r.   sygn.akt. V Ga 2/17.
W zebraniu oprócz członków Zarządu i osób uprawnionych, uczestniczyli także delegowani przez Prezesa Śl.ZPN Artur Szymczyk Wice-Prezes Śl. ZPN oraz Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego Śl.ZPN Józef Komandzik.
Osnowę przywołanego rozstrzygnięcia sądowego omówił J.Komandzik, stwierdzając, że :
z uzasadnieniem stanowiska Sądu, wynika jednoznacznie, że wydane postanowienie oparto na przesłance, braku podstaw prawnych do uznania, by kandydat mający najmniejszą ilość głosów (Wojciech Kowalik) nie mógł kandydować w drugiej turze głosowania.
Nadto – co jest najbardziej istotne – przedmiotowe postanowienie jedynie uchyla Uchwałę Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego CzOZPN z dnia 7.V.2016r. o wyborze Artura Szymczyka do pełnienia funkcji Prezesa tegoż Okręgu. Jednocześnie, Rzecznik poinformował o konieczności zwołania przez Zarząd, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w trybie §27 pkt.1a  i §27 pkt.3 Statutu.
Uwzględniając zaistniały stan faktyczny, członkowie Zarządu uznali za zasadne podjęcie wymaganych procedur, deklarując zarazem, że mimo napływających z różnych stron i różnych środowisk „życzliwych uwag”, organ statutowy (Zarząd) – pomimo polaryzacji stanowisk,- w tej newralgicznej kwestii mówił jednym głosem, wyrażając nadzieję, że zostanie zapoczątkowane działanie konsolidujące środowisko piłkarskie Częstochowy, – „a contrario” eliminujące (osoby i organy prawem związkowym legitymowane) konieczność ingerencji stron trzecich.

 

 

Czytaj całość

BRAMKI DLA ŻAKA

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że kluby uczestniczące w programie Bramki dla Żaka zostaną wyposażone w komplet 2 bramek o odpowiednich parametrach w okresie kwiecień/maj 2017 roku.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z wynegocjowanych stawek i dokonania dodatkowych, indywidualnych zakupów sprzętu sportowego przez kluby piłkarskie bezpośrednio u producenta bramek.

Instrukcja postępowania w przypadku zakupu

Czytaj całość

DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA 2017

Deichmann Mini Mistrzostwa dziewcząt i chłopców w wieku 7-11 lat odbywają się w Tychach już niemalże od dekady. Początkowo imprezę prowadził PUKKS Chrzciciel Tychy a od 5 lat współorganizatorem w Tychach jest Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy.

Przez 8 weekendów odbywają się regularne rozgrywki w dwóch kategoriach wiekowych U-9 oraz U-11. Każdego roku na starcie rozgrywek jest ponad 50 zespołów tj. prawie 500 zawodników.

W ramach rozgrywek każde dziecko otrzymuje koszulkę, spodenki i getry, w tym roku również kartę upominkową w wysokości 20 zł do zrealizowania przez opiekuna prawnego dziecka. Ponadto wszystkie drużyny biorą udział w losowaniu dwóch wyjazdów na mecz Borussi Dortmund.

Turniej Deichmann Minimistrzostwa rozgrywany jest również w Mysłowicach i Miasteczku Śląskim. Wszystkie miasta Minimistrzostw dostępne są na stronie internetowej www.kochamsport.pl.

Więcej na stronie głównego organizatora www.kochamsport.pl

Czytaj całość

Referent obsady zawodów

03.02.2017 funkcję referenta obsady zawodów przejął kol.Piotr Skuza

tel.515037267
mail : piotr.zuza@poczta.fm

Czytaj całość

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Dariusza Szymanka

Dariusz SZYMANEK – były Prezes Klubu Sportowego SPARTA Lubliniec oraz Członek Zarządu Podokręgu Lubliniec zmarł 3 lutego 2017r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 7 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 na Cmentarzu Komunalnym w Lublińcu przy ul. Spokojnej.

Z wielkim żalem żegnamy tak zasłużonego działacza łącząc się w smutku i żałobie z rodziną Pana Dariusza.

Czytaj całość

Koszulki Sędziowskie są do odbioru

Koszulki Sędziowskie są do odbioru w sklepie Football Factory ul. Kopernika 10/12 (Siedziba CzOZPN)

koszulka + getry koszt – 66 zł

Czytaj całość