ZARZĄD

Skład Zarządu Cz.O.Z.P.N. :

 1. Artur Szymczyk – Prezes Cz.O.Z.P.N.
 2. Stanisław Olszewski –Wiceprezes Cz.O.Z.P.N.
 3. Tomasz Gęsiarz – Wiceprezes Cz.O.Z.P.N.
 4. Grzegorz Derek – Wiceprezes d.s finansowych Cz.O.Z.P.N.
 5. Marek Szwedziński -Wiceprezes d.s sportowych Cz.O.Z.P.N.
 6. Tomasz Galios – Członek
 7. Wojciech Kowalik – Członek
 8. Krzysztof Krawczyk – Członek
 9. Rafał Pietrzykowski – Członek
 10. Tomasz Szlenk – Członek
 11. Michał Weżgowiec – Członek
 12. Paweł Rybak – Członek
 13. Stanisław Wrzesiński – Członek
 14. Krzysztof Olczyk – Członek

Skład Prezydium Zarządu Cz.O.Z.P.N.

 1. Szymczyk Artur
 2. Stanisław Olszewski
 3. Tomasz Gęsiarz
 4. Grzegorz Derek
 5. Marek Szwedziński