Skład osobowy Okręgowego Kolegium Sędziów

TOBOREK Stanisław Przewodniczący OKS stoborek@vp.pl 663341963
PĘCZEK Dariusz Przewodniczący Komisji Szkoleniowej,Zastęca Przewodniczącego,Referent obsady zawodów d.peczek@wp.pl 792 277 487
SIEROCIŃSKI Konrad Sekretarz OKSinformacja internetowa,ewidencja sędziowska konrad@extremesport.pl 606 664 502
MALINOWSKI Lech Członek OKS ds. Finansowych,licencje sędziowskie lemal00@poczta.onet.pl 608152888
KUBAN Paweł Członek OKS ds. obsady  obserwatorów,informacja internerowa pawlus291@vp.pl 515 037 267
 POPCZYK Władysław  Program „Szukamy Talentów”  popczykw@op.pl 502313708

Pisma, usprawiedliwienia, urlopy: wydzialsedziowski@gmail.com