Skład osobowy Okręgowego Kolegium Sędziów

TOBOREK Stanisław Przewodniczący OKS stoborek@vp.pl 663341963
PĘCZEK Dariusz Przewodniczący Komisji Szkoleniowej,Zastępca Przewodniczącego d.peczek@wp.pl 792 277 487
SIEROCIŃSKI Konrad Sekretarz OKS informacja internetowa,ewidencja sędziowska konrad@extremesport.pl 606 664 502
MALINOWSKI Lech Członek OKS ds. Finansowych,licencje sędziowskie lemal00@poczta.onet.pl 608152888
KUBAN Paweł Członek OKS ds. obsady  obserwatorów pawlus291@vp.pl 796 534 289
 SKUZA Piotr  Referent obsady zawodów  piotr.zuza@poczta.fm 515 037 267
POPCZYK Władysław Program „Szukamy talentów” popczykw@op.pl 502313708

Pisma, usprawiedliwienia, urlopy: wydzialsedziowski@gmail.com