Skład osobowy Okręgowego Kolegium Sędziów

TOBOREK Stanisław Przewodniczący OKS stoborek@vp.pl 663341963
POPCZYK Władysław Przewodniczący Komisji Szkoleniowej popczykw@op.pl 502313708
SIEROCIŃSKI Konrad Sekretarz OKS informacja internetowa,ewidencja sędziowska konrad@extremesport.pl 606 664 502
MALINOWSKI Lech Członek OKS ds. Finansowych,licencje sędziowskie lemal00@poczta.onet.pl 608152888
KUBAN Paweł Referent obsady zawodów pawlus291@vp.pl 515 037 267
PĘCZEK Dariusz  Członek Zarządu ds. organizacyjnych  d.peczek@wp.pl  792 277 487

Pisma, usprawiedliwienia, urlopy: wydzialsedziowski@gmail.com