Rachunki sędziowskie.

Informuje, że rachunki sędziowskie dostarczone do dnia 5.12 2018r. zostaną rozliczone przelewem do 10 grudnia 2018r. Wszystkie pozostałe rachunki dostarczone po tym terminie, rozliczone będą dopiero w rundzie wiosennej 2019r.

 

 

Sekretarz Cz.OPZN

Sabina Małolepsza

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.