Rachunki sędziowskie.

Informuje, że rachunki sędziowskie dostarczone do dnia 5.12 2018r. zostaną rozliczone przelewem do 10 grudnia 2018r. Wszystkie pozostałe rachunki dostarczone po tym terminie, nie będą przyjmowane ani rozliczane ponieważ cała runda jesienna zostanie rozliczona również klubom, co za tym idzie rozliczenia jesienne za mecze zostaną zamknięte.

 

 

Sekretarz Cz.OPZN

Sabina Małolepsza

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.