Komunikat Wydziału Szkolenia CzOZPN

Wydział Szkolenia Częstochowskiego O.Z.P.N. nawiązując do Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami informuje, że z dniem 01.07.2018 r. wszyscy szkoleniowcy zatrudnieni w Klubach Częstochowskiego O.Z.P.N. posiadający licencję PZPN B utracili możliwość pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.

 W chwili obecnej licencje trenerskie PZPN B uprawniają do pracy z zespołami seniorów na poziomie Klasy B oraz Klasy C. W załączeniu tabela: Wymogi licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych

“Wymogi licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych”.

 Zatrudnienie szkoleniowca z licencją PZPN B do pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi oraz z drużynami seniorów na poziomie Klasy A skutkować będzie karami przewidzianymi w „Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną w sezonie 2018/2019”

 Informujemy, że Trenerzy posiadający licencję PZPN B mają możliwość uzyskania stosownych uprawnień tj. licencję trenerską UEFA B w trakcie organizowanych w Częstochowie wyrównawczych kursów UEFA B.

 Jednocześnie przypominamy, że prowadzenie  zespołu  uczestniczącego  w  rozgrywkach  piłki  nożnej  w  Polsce  bez  posiadania ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. Obowiązek posiadania ważnej licencji trenerskiej, odpowiedniej do ligi i klasy rozgrywkowej,  spoczywa  na trenerze.

Trener prowadzący zespół obowiązany jest przed meczem do osobistego przedłożenia sędziemu zawodów aktualną licencję. ( Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami).

Każdorazowe stwierdzenie braku okazania aktualnej licencji lub dopuszczanie innego trenera do faktycznego prowadzenia zespołu w trakcie meczu, nie wpisanego do protokołu meczowego jako pierwszy trener, będzie naruszeniem obowiązujących przepisów.

W stosunku do trenera nie posiadającego aktualnej licencji skutkować będzie wnioskowaniem do Komisji Licencyjnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej o zastosowanie czasowego  zawieszenia licencji a w powtarzających się wypadkach o odebranie uprawnień licencyjnych.

W stosunku do klubów zatrudniających trenerów nie posiadających ważnych licencji trenerskich wnioskowane będzie do Wydziału Dyscypliny Częstochowskiego O.Z.P.N. o zastosowanie kar dyscyplinarnych przewidzianych w „Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną w sezonie 2018/2019”

Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Częstochowskiego OZPN
Mirosław Sieja

Ten wpis został utworzony przez admin, on o i umieszczony w Aktualności, Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.