CZAS GRY ZAWODNIKA – ZMIANY OD 1 LIPCA

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że od 1 lipca 2018 r. będą obowiązywały następujące zmiany:

1. Zmianie uległy zasady udziału zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu:

– zrezygnowano z odrębnych reguł, zależnych od wieku zawodnika, na rzecz jednolitego rozwiązania dot. wszystkich zawodników (“Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry – przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza”);

– uregulowano kwestię udziału zawodników w meczach w których zgodnie z postanowieniami regulaminów rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych (“Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry”).

2. Skrócono, z 14 do 3 dni, termin na złożenie odwołania od decyzji organu I instancji w sprawach:

– dotyczących weryfikacji meczów;

– rozpatrywania protestów w sprawie zawodów.

Analogiczne postanowienia zostały uwzględnione w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia udziału młodych, zdolnych zawodników w meczach poszczególnych klas rozgrywkowych, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poziom szkolenia w polskich klubach.

Dodatkowo, przyjęte zmiany znacząco usprawnią i przyspieszą proces podejmowania decyzji w sprawach dot. weryfikacji meczów, korzystnie wpływając na integralność rozgrywek, a co za tym idzie na wizerunek wśród kibiców i w szeroko rozumianym środowisku piłkarskim.

W sytuacji, gdy opisane wyżej zmiany, z jakiejkolwiek przyczyny, nie zostaną uwzględnione we właściwych przepisach wojewódzkiego ZPN, przy rozpatrywaniu spraw, zastosowanie winny mieć nowe postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Uchwała w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną

Ten wpis został utworzony przez admin, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.