Program “Klub” na rok 2018

Decyzją nr 21 Minister Sportu i Turystyki ogłosił program “KLUB” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne). Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Poziom dofinansowania może wynieść odpowiednio 10000,00zł i 15000,00zł. Ze szczegółami programu można zapoznać się pod adresem
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html

Ten wpis został utworzony przez admin, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.