Uchwały Zarządu ŚlZPN

Informujemy, że zgodnie z §32 pkt. 3 Statutu  Śląskiego Związku Piłki Nożnej w zw. z §2 pkt. 2 Uchwały Zarządu Śl. ZPN z dn. 10.01.2017r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.ZPN, zwoływanie Walnych Zebrań leży w wyłącznej kompetencji Zarządu Śl.ZPN.

Uchwała Zarządu Śl. ZPN nr 1/18/Z z dn. 23.01.2018r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Śl. ZPN,  stanowi, że Walne Zebranie w Podokręgu Częstochowa odbędzie się w dniu 24 marca 2018r.

Wszelkie zebrania zwołane na innej podstawie niż powyższa uchwała, w innym terminie, są niezgodne z prawem związkowym.

Pismo Śl.ZPN

uchwała Zarządu Śl. ZPN nr 118Z

Ten wpis został utworzony przez admin, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.