WYDZIAŁ SZKOLENIA CZ. O.Z.P.N. – KOMUNIKAT DLA TRENERÓW Z LICENCJĄ PZPN B

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że zgodnie z uchwałą PZPN nr. IV63 z dnia 20.04.2017 w sprawie licencji trenerskich.

Trenerzy z licencją PZPN B od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2019 będą mogli pracować tylko z zespołami seniorskimi na poziomie B i C klasy.

 W związku ze zmianami uprawnień trenerskich Śląski Związek Piłki Nożnej, organizuje kursy trenerskie umożliwiające przekwalifikowanie się trenerom.

Trenerzy z licencją PZPN B do dnia 31.12.2019 mają możliwość uczestnictwa w dwóch typach kursów: kurs wyrównawczy UEFA B oraz kurs Grassroots C.

  1. Kurs wyrównawczy UEFA B trwa 5 miesięcy, na sesjach weekendowych co trzy/cztery tygodnie. Koszt kursu to 1800 zł brutto (w cenie pełny pakiet sprzętu oraz pakiet startowy). Trenerzy którzy ukończą kurs otrzymają na trzy lata bezpłatnie licencją UEFA B uprawniającą do pracy w piłce seniorskiej od C klasy do Klasy Okręgowej oraz w grupach młodzieżowych od skrzatów G1 do juniora starszego A1 z wyłączeniem rozgrywek krajowych (Centralna Liga Juniorów).
  2. Kurs Grassroots C trwa również 5 miesięcy, na sesjach weekendowych co trzy/cztery tygodnie. Koszt kursu to 1134 zł brutto (w cenie pomniejszony pakiet sprzętu oraz pakiet startowy). Trenerzy którzy ukończą kurs Grassroots C otrzymają na trzy lata bezpłatnie licencją Grassroots C uprawniającą do pracy w piłce seniorskiej od C klasy do A klasy oraz w grupach dziecięcych od skrzatów G1 do młodzików D1.

Trenerzy, którzy w tym czasie nie przekwalifikują się na Trenerów z licencją UEFA, od dnia 01.01.2020 automatycznie, zgodnie z uchwałą PZPN otrzymają licencję Grassroots D, pozwalającą na pracę z grupami seniorów na poziomie B i C klasy bez możliwości pracy z dziećmi i młodzieżą.

Od dnia 01.01.2020 nie będą mieli możliwości skorzystania z kursu wyrównawczego UEFA B.

Aplikacja na w/w kursy odbywa się tylko poprzez portal trenerski PZPN24. Formułę założenia konta i aplikacji na kursy trenerskie można pobrać ze strony związku pod linkiem: http://www.slzpn.katowice.pl/dokumenty

W razie jakichkolwiek pytań można również się kontaktować z Wydziałem Szkolenia Śl. ZPN:

Damian Galeja

+48602843361

damian.galeja@slzpn.katowice.pl

Henryk Bąk

+48515037288

hbak@onet.eu