Odrzucone rachunki sędziowskie

Niżej podaje nazwiska odrzuconych rachunków:

Jacek Podkarczemny -zła kwota

Sil Konrad – klub płaci

Dana Tadeusz – klub płaci

Przypominam o czytelnym i kompletnym wypełnianiu rachunków .

Rachunki zostały przekazane do księgowości do dnia 10.10.2017r. zostaną wypłacone.

Sekretarz Cz.OZPN

Magdalena Zimoń

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.