Rezygnacja Przewodniczącego Wydziału Gier

Prezydium Zarządu CzOZPN informuje, że Pan Michał Weżgowiec zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Wydziału Gier. Do czasu wyboru przez Zarząd CzOZPN jego następcy funkcję tą pełnił będzie v-ce prezes Zarządu Grzegorz Derek. Dane kontaktowe wydziału pozostają bez zmian.

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.