Terminarze Orlików E1, E2 i Żaków F1 – aktualizacja 24.08.2017r.

Wydział Gier Częstochowskiego ZPN przedstawia terminarze rozgrywek Orlików E1, Orlików E2. Terminarz i podział grup Żaków F1 został umieszczony w Extranecie. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek CzOZPN wszelkie zmiany terminów wszystkich rozgrywek CzOZPN powinny być dokonane na 14 dni przed meczem. W przypadku wymaganej akceptacji przeciwnika musi ona zostać dokonana (akceptacja) przed upływem wyznaczonego terminu. W przypadku wcześniejszego uzgodnienia z przeciwnikiem nowego terminu, klub zgłaszający, może umieścić w opisie odpowiednią adnotację na ten temat. Pozwoli to na wcześniejszą akceptację wniosku przez Wydział Gier. Wyjątek stanowi I kolejka Orlik E1 oraz Orlik E2 zaplanowana na 1.09.2017r (akceptacja zmian do 28.08.2017r. bez opłat). W pozostałych przypadkach zmiana terminu w przedziale od 14 dni do 7 dni przed planowanym meczem wiąże się z koniecznością dokonania opłaty regulaminowej w wysokości 90,00 zł. Zmiany poniżej 7 dni nie będą akceptowane!!!! 

I_Liga_Orlik_E1_jesien_2017
Orlik_E1_grupa_I_jesien_2017 – aktualizacja 24.08.2017r. – 7 drużyn!!!!!
Orlik_E1_grupa_II_jesien_2017
Orlik_E1_grupa_III_jesien_2017
Orlik_E1_grupa_IV_jesien_2017

Orlik_E2_grupa_I_jesien_2017
Orlik_E2_grupa_II_jesien_2017
Orlik_E2_grupa_III_jesien_2017
Orlik_E2_grupa_IV_jesien_2017

Ten wpis został utworzony przez admin, on o i umieszczony w Aktualności, Terminarze. Komentarze zostały wyłączone.