LICENCJE TRENERSKIE – KOMUNIKAT – PILNE!!

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje za  Komisją ds. Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN C, PZPN B, PZPN A oraz UEFA C i UEFA B odbywa się wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl

Instrukcja składania wniosków.

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku oraz Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce w celu wydania bądź przedłużenia licencji należy złożyć następujące dokumenty:

  • kopię dyplomu trenerskiego bądź legitymacji instruktora/trenera piłki nożnej;
  • kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach dla trenerów (honorowane są tylko szkolenia przeprowadzone przez: Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręgi Śląskiego ZPN, Polski Związek Piłki Nożnej);
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie antykorupcyjnego /do pobrania ze strony Śląskiego ZPN lub Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – zakładka Wydziału Szkolenia „pliki do pobrania/
  • kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Śląskiego ZPN (nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850).

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

  • Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) – (100 zł za rok)
  • Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok)
  • Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok).

Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji.

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony między innymi od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata. Dokumenty o przedłużenie lub wydanie licencji trenerskiej należy złożyć ( w formie skanowanej ) na portalu https://pzpn24.pzpn.pl w terminie do 30.06.2017 r.

Dla wszystkich zainteresowanych logowaniem i założeniem konta na stronie pzpn24 stworzony został instruktażowy film dotyczący rejestracji na stronie https://pzpn24.pzpn.pl, który znajduje się pod następującym adresem https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ&t=35s

Ponadto w zakładce Wydziału Szkolenia Cz. O.Z.P.N. znajduje się w/w procedura rejestracji  a w niej krok po kroku kolejne czynności związane z procesem przedłużania licencji.

OŚWIADCZENIE ANTYKORUPCYJNE(do licencji trenerskiej Uchwała nr IV 63 z dnia 20.04.2017r. – Licencje trenerskie

Uchwała nr IV 63 z dnia 20.04.2017r. – Licencje trenerskie

Prezentacja Licencje