KURS SĘDZIOWSKI 2017

Okręgowe Kolegium Sędziów w Częstochowie
organizuje kurs na sędziego piłki nożnej.

Spotkanie organizacyjne, zapisy odbędą się w dniu 17.01.2017 (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie CzOZPN
przy ul. Kopernika 10/12 w Częstochowie.

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Częstochowie:

Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:

– wiek: minimum 16 lat,

– posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,

– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,

– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

– uzyska pozytywne wyniki z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego.

Koszt kursu: 150zł

Więcej informacji:
e-mail: wydzialsedziowski@gmail.com , Tel: 792 277 487

Ten wpis został utworzony przez sekretarzWS, on o i umieszczony w Aktualności, Kolegium Sędziów. Komentarze zostały wyłączone.