Licencje trenerskie.

Komisja Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje ,że realizując Uchwałę nr VII/190 z dnia 06.05.2009 roku / z późniejszymi zmianami / oraz Uchwałę 77/34/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z 29.09.2009 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej przystępuje do prac związanych z procesem przyznawania i przedłużania licencji trenerskich.

W związku z powyższym każdy z trenerów ubiegających się o otrzymanie licencji trenerskiej powinien wypełnić załączony wniosek i złożyć go w macierzystym podokręgu. Termin składania wniosków: od 1 lipca 2013 do 31lipca 2013 roku. Po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura rozpatrywania wniosków i wydawania licencji trenerskich. Lista potrzebnych dokumentów znajduje się na wniosku licencyjnym.

Trenerzy ubiegający się o przedłużenie licencji składają do swojego podokręgu następujące dokumenty.

-oryginał licencji

-kopię certyfikatów ze szkoleń z ostatnich 3 lat

-kopię dowodu wpłaty (100zł-licencja PZPN „A”, 50zł-licencja PZPN „B”)

Konto: Bank PKO BP III O/Katowice Nr 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Ten wpis został utworzony przez admin, on o i umieszczony w Aktualności, Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.