Rachunki sędziowskie za maj 2019

Rachunki sędziowskie, za miesiąc maj łącznie z rachunkiem zbiorczym, dostarczmy osobiście lub listownie do 05.06.2019r.

pozdrawiam
Sabina Małolepsza
Sekretarz
Częstochowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej
email:czestozpn@o2.pl
telefon: 515-037-269

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.