XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU 26 maja – 1 czerwca 2019 roku,

Uprzejmie informuję, że w dniach 26 maja – 1 czerwca 2019 roku, na terenie całego kraju odbędzie się XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH w ramach XXV SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2019.
Celem tej inicjatywy jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miast i gmin na terenie całego kraju. Akcja polega na uczestnictwie wszystkich chętnych osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, niezależnie od wieku, w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym, organizowanych na terenie danej miejscowości w dniach 26 maja – 1 czerwca br. W związku z powyższym, proszę o zorganizowanie w tych dniach różnego rodzaju festynów, biegów (szczególnie testów Coopera), konkursów oraz turniejów, w których będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Informację o planowanych przedsięwzięciach, według załączonego wzoru, zawierającą nazwę, datę (godziny), miejsce przeprowadzenia oraz dane dot. organizatora (telefon kontaktowy) proszę przesłać w wersji edytowalnej do dnia 17 maja br. na niżej podany adres poczty e-mail Koordynatora Turnieju.
Informację o zorganizowanych imprezach, zawierającą przede wszystkim liczbę uczestników, proszę złożyć lub przesłać do dnia 05.06.2019 r., do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 (tel. /34/ 372-26-22 (sekretariat) lub 372-26-33, e-mail: zapisy@mosir.pl), który jest Koordynatorem akcji na terenie naszego miasta. Szczegółowych informacji nt. akcji udziela p. Marcin Mazik – MOSiR w Częstochowie, który sporządzi i prześle zbiorczą informację do Centralnej i Wojewódzkiej Komisji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Regulamin, formularze i wszystkie informacje znajdują się na stronie Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich www.federacja.com.pl.
Pismo do szkół stowarzyszeń
Informacja o planowanych imprezach załącznik 1
Sprawozdanie dla organizatora zał. 2

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.