Prosimy o pilny odbiór rachunków przed najbliższą kolejką

Dzisiaj (piątek) od godziny 10.30 będą na sędziów czekać w biurze Okręgu wydrukowane rachunki sędziowskie. Dopuszczamy możliwość odbioru rachunków poprzez upoważnione osoby trzecie dzięki czemu jeden sędzia z każdej wyznaczonej trójki może pobrać za pokwitowaniem rachunki dla pozostałych dwóch kolegów. Bardzo zależy mi na wprowadzeniu w życie nowych zasad już od najbliższej kolejki dlatego jeszcze raz proszę o zmotywowanie sędziów do pobrania właściwie oznakowanych rachunków. Każdy z sędziów otrzyma dwadzieścia kolejno ponumerowanych rachunków. Rachunki są ściśle przyporządkowane do każdego sędziego dlatego niemożliwe będzie pożyczanie sobie lub wymienianie się rachunkami. Po wykorzystaniu otrzymanej puli rachunków, sędzia zgłasza się do biura Okręgu gdzie otrzyma kolejną pulę 20 rachunków. Razem z rachunkami sędzia otrzyma dokument w którym wpisywał będzie numer rachunku i nazwę Klubu któremu go przekazał. Rozliczenie wydanych rachunków sędzia składa przy okazji pobieranie nowej puli rachunków.
Bardzo proszę aby sędziowie, którzy zmienili swoje dane umieszczane w
części rachunku przeznaczonej dla rozliczającego rachunek np. numer rachunku bankowego – niezwłocznie poinformowali o tym Panią Sekretarz Biura.

Pula rachunków dla sędziów nie biorących udziału w najbliższej kolejce będzie gotowa do odbioru od godziny 11.00 w poniedziałek.

Wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia nadzoru nad
dokumentami stanowiącymi dowód poniesienia kosztu lub dowód uzyskania
przychodu.

Ten wpis został utworzony przez sekretarzWS, on o i umieszczony w Aktualności KS. Komentarze zostały wyłączone.