Przeprosiny

W związku z moim wystąpieniem podczas Walnego Zebrania Delegatów Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, które miało miejsce w dniu 7 maja 2016r. oświadczam, że przepraszam pana Roberta Załęskiego za naruszenie jego dobrego imienia, między innymi poprzez nazwanie go “głównym donosicielem”. Oświadczam jednocześnie, że użyte przeze mnie, podczas tego zebrania stwierdzenia, jakoby pan Robert Załęski donosił do urzędu skarbowego i prokuratury oraz, że “produkował się na stronie internetowej w sposób bardzo obraźliwy w stosunku do działaczy”, są nieprawdziwe i jeszcze raz pana Roberta Załęskiego za nie przepraszam.

Stanisław Olszewski

Czytaj całość