Warsztaty z zakresu psychologii “Świadoma Gra”

Wydział Szkolenia Częstochowskiego O.Z.P.N. informuje za Wydziałem Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach o organizowanych warsztatach z zakresu psychologii “Świadoma Gra” dla rodziców i opiekunów dzieci trenujących piłkę nożną.
Warsztaty odbędą się w dniu 28.02.2018 w godzinach 16.00-19.30 na Auli im. Lechosława Deca, budynek główny AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72A.
Więcej informacji na w/w temat jest dostępna pod adresem:
Wydział Szkolenia
Częstochowskiego O.Z.P.N.
Czytaj całość

Uchwały Zarządu ŚlZPN

Informujemy, że zgodnie z §32 pkt. 3 Statutu  Śląskiego Związku Piłki Nożnej w zw. z §2 pkt. 2 Uchwały Zarządu Śl. ZPN z dn. 10.01.2017r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.ZPN, zwoływanie Walnych Zebrań leży w wyłącznej kompetencji Zarządu Śl.ZPN.

Uchwała Zarządu Śl. ZPN nr 1/18/Z z dn. 23.01.2018r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Śl. ZPN,  stanowi, że Walne Zebranie w Podokręgu Częstochowa odbędzie się w dniu 24 marca 2018r.

Wszelkie zebrania zwołane na innej podstawie niż powyższa uchwała, w innym terminie, są niezgodne z prawem związkowym.

Pismo Śl.ZPN

uchwała Zarządu Śl. ZPN nr 118Z

Czytaj całość

KURS TRENERSKI – UEFA B

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że na portalu www.pzpn24.pzpn.pl uruchomiony został  nabór kandydatów na kurs trenerski UEFA B,  który organizowany będzie w Częstochowie.

Zakończenie naboru kandydatów na kurs zaplanowane zostało 14 kwietnia 2018 r. 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy:

Czytaj całość

KURS TRENERSKI UEFA B WYRÓWNAWCZY

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że na portalu www.pzpn24.pzpn.pl uruchomiony został  nabór kandydatów na kurs trenerski UEFA B WYRÓWNAWCZY,  który organizowany będzie w Częstochowie.

 Zakończenie naboru kandydatów na kurs zaplanowane zostało na 4 kwietnia 2018 r. 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy:

Czytaj całość

Komunikat Wydziału Szkolenia CzOZPN

Wydział Szkolenia Częstochowskiego O.Z.P.N. nawiązując do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami informuje, że z dniem 01.07.2018 r. wszyscy szkoleniowcy zatrudnieni w Waszych Klubach posiadający licencję PZPN B stracą możliwość pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.
Jednocześnie informujemy, że termin przekształcenia licencji PZPN na licencje UEFA upływa 31.12.2019 r. Od 1 stycznia 2020 roku stracą ważność licencje PZPN.
Prosimy o poinformowanie zatrudnionych szkoleniowców o możliwości uzyskania stosownych uprawnień w trakcie organizowanych w Częstochowie kursów trenerskich UEFA B.
W załączeniu dla państwa wiedzy przekazujemy pliki z komunikatami dotyczącymi uruchomionych naborów na kursy trenerskie wraz z tabelą: “Wymogi licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych”
Czytaj całość

KOMUNIKAT SZKOLENIOWY OKS

KOMUNIKAT SZKOLENIOWY OKS CZĘSTOCHOWA
Podajemy ważne terminy na zbliżający się sezon wiosenny 2018 roku:
1. 02.03 godzina 17.00 (piątek) – Zespół Szkół ul. Jagiellońska 141 – egzamin teoretyczny dla sędziów próbnych, który odbędzie się wspólnie z kandydatami na sędziów po zakończonym kursie.
2. 11.03 od godziny 10.00 (niedziela) – bieżnia stadionu CKS Budowlani – egzamin kondycyjny (plan biegów podany zostanie w późniejszym terminie).
3. 16.03 po zakończonym Zebraniu (piątek) – Hala Częstochowa ul. Żużlowa – egzamin teoretyczny dla sędziów rzeczywistych po Zebraniu Plenarnym.
4. 09.04 godzina 17.00 (poniedziałek) – ZS ul. Jagiellońska – szkolenie Kadry OKS.
5. 07.05 godzina 17.00 (poniedziałek) – ZS ul. Jagiellońska – szkolenie Kadry OKS.
UWAGA!!!
Na spotkaniach Kadry OKS będą mieli obowiązek szkolenia się wyznaczeni sędziowie, których lista zostanie podana na Zebraniu Plenarnym w dniu 16 marca.
Na Zebraniach Plenarnych 24.04 i 29.05 przewidujemy dodatkowe szkolenia dla sędziów z poza grup szkoleniowych.
Czytaj całość

Komunikat do wszystkich Prezesów Klubów

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Zarząd Podokręgu Częstochowa w oświadczeniu z dnia 29.01.2018 (http://izhrjk.webwavecms.com/aktualno%C5%9Bci), pragniemy poinformować wszystkich działaczy piłkarskich o stanowisku jakie zajmuje w tej sprawie Zarząd ŚL.ZPN. W poniższym piśmie Pani Anna Kwiecień, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, wyjaśnia zasadność działań ŚL.ZPN.

Jednocześnie przypominamy, że z dniem 09.02.2018, upływa termin odesłania do Katowic do siedziby ŚLZPN druków z danymi delegata, który ma reprezentować Państwa Klub na zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Podokręgu Częstochowa w dniu 24.03.2018.

 

Czytaj całość