Komunikat Prezydium Zarządu CzOZPN

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Częstochowie informuje, że od dnia 6 grudnia 2017r zgodnie z zapisami uchwały nr 25/2017 w Sprawie Kompetencji Struktur i Organów CzOZPN przejmuje wykonywanie wszystkich zadań realizowanych dotychczas przez Podokręg Częstochowa i dodatkowo, wstrzymuje do odwołania przekazywanie środków finansowych dla tego organu.

Podjęta decyzja ma na celu zabezpieczenie Związku przed negatywnymi skutkami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi z tytułu podejmowania decyzji przez osoby lub gremia do tego nie uprawnione.

Uzasadnienie:
Śląski Związek Piłki Nożnej w swoim piśmie z dnia 15 listopada 2017r stwierdza jednoznacznie, że decyzje podjęte przez członków Zarządu Podokręgu w sprawie kooptacji Pana Roberta Załęskiego do składu Zarządu Podokregu i wyboru jego osoby na stanowisko Prezesa Zarządu Podokręgu – SĄ NIEWAŻNE. Jednocześnie zwraca On uwagę na obecną – mniejszą niż regulaminowa liczbę członków Zarządu Podokręgu, czego konsekwencją jest trwała utrata możliwość skutecznego podejmowania wiążących decyzji i wydawania postanowień przez Zarząd Podokręgu.

Pismo 1
Pismo 2

Czytaj całość

KURS NA SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ W STYCZNIU – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapisy do 21 stycznia u kol. Władysława Popczyka
popczykw@op.pl
tel.  502 313 708

WYMAGANIA:
-Możesz sędziować nie rezygnując z gry w klubie
-Ukończone 16 lat
-Wykształcenie min.średnie lub w trakcie nauki
-Sprawność fizyczna i sportowa sylwetka
-Niekaralność

Dane do zgłoszenia proszę wysłać na podany adres e-mailowy:
– Imię i Nazwisko
– Numer telefonu
-Data urodzenia
– adres e-mailowy

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ TRENERÓW

Czytaj całość