Przerwa świąteczno-noworoczna biura Cz.OZPN

Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej  informuje, że w związku z przerwą świąteczno-noworoczną będzie nieczynny od 27.12.2017 r. do 02.01.2018 r.

Czytaj całość

WYDZIAŁ SZKOLENIA Cz. O.Z.P.N.  – Komunikat dla trenerów z licencją PZPN B

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że zgodnie z uchwałą PZPN nr. IV63 z dnia 20.04.2017 w sprawie licencji trenerskich.

Trenerzy z licencją PZPN B od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2019 będą mogli pracować tylko z zespołami seniorskimi na poziomie B i C klasy.

 W związku ze zmianami uprawnień trenerskich Śląski Związek Piłki Nożnej, organizuje kursy trenerskie umożliwiające przekwalifikowanie się trenerom.

Trenerzy z licencją PZPN B do dnia 31.12.2019 mają możliwość uczestnictwa w dwóch typach kursów: kurs wyrównawczy UEFA B oraz kurs Grassroots C.

Czytaj całość

Nowy Przewodniczący Komisji Szkoleniowej OKS

Przewodniczącym Komisji Szkoleniowej OKS Częstochowa został kol. Władysław Popczyk.

Wkrótce ukaże się notatka oraz informacje dotyczące szkolenia dla sędziów na nowy sezon.

Czytaj całość

Śmierć wieloletniego częstochowskiego działacza sportowego Zdzisława Kamyka

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kolegi Zdzisława Kamyka.

Zmarły przez kilkanaście lat z dużym zaangażowaniem uczestniczył w pracach Wydziałów Gier i Dyscypliny. Zapamiętaliśmy Zdzisława jako człowieka otwartego – kochającego życie i ludzi. Wnosił tolerancję i optymizm w życie całej częstochowskiej piłkarskiej rodziny.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 18.12.2017r. ( poniedziałek) o godz. 13.00 w kościele na cmentarzu Kule, po którym odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Kule.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Czytaj całość

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SZKOLENIA CZĘSTOCHOWSKIEGO OZPN

WYMIANA LICENCJI PAPIEROWYCH NA PLASTIKOWE

Komisja d/s Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej uprzejmie informuje, że zostanie przeprowadzona wymiana licencji papierowych na plastikowe.

Każdy trener który chce wymienić licencję musi spełnić następujące warunki:

    1. Posiadać licencję papierową ważną od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.
    2. Musi zarejestrować się na PZPN24, uzupełnić swoje konto oraz dołączyć skan licencji w zakładce Dyplomy Trenerskie i dokumenty.
    3. UWAGA: trener nie musi dołączać żadnych wymaganych dokumentów (posiada już licencję).
    4. Musi przesłać informację poprzez PZPN24 o chęci wymiany licencji do macierzystego ZPN.
    5. Licencje będzie można odebrać w Wojewódzkim ZPN po otrzymaniu informacji o ich gotowości do odbioru.

Wymiana licencji papierowych na plastikowe będzie darmowa i zostanie przeprowadzona do 31 stycznia 2018 roku.

Czytaj całość

Komunikat nr 11 Wydziału Gier CzOZPN

Wydział Gier Częstochowskiego OZPN przedstawia komunikat nr 11 WG CzOZPN.

komunikat nr 11

Czytaj całość

Komunikat Prezydium Zarządu CzOZPN

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Częstochowie informuje, że od dnia 6 grudnia 2017r zgodnie z zapisami uchwały nr 25/2017 w Sprawie Kompetencji Struktur i Organów CzOZPN przejmuje wykonywanie wszystkich zadań realizowanych dotychczas przez Podokręg Częstochowa i dodatkowo, wstrzymuje do odwołania przekazywanie środków finansowych dla tego organu.

Podjęta decyzja ma na celu zabezpieczenie Związku przed negatywnymi skutkami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi z tytułu podejmowania decyzji przez osoby lub gremia do tego nie uprawnione.

Uzasadnienie:
Śląski Związek Piłki Nożnej w swoim piśmie z dnia 15 listopada 2017r stwierdza jednoznacznie, że decyzje podjęte przez członków Zarządu Podokręgu w sprawie kooptacji Pana Roberta Załęskiego do składu Zarządu Podokregu i wyboru jego osoby na stanowisko Prezesa Zarządu Podokręgu – SĄ NIEWAŻNE. Jednocześnie zwraca On uwagę na obecną – mniejszą niż regulaminowa liczbę członków Zarządu Podokręgu, czego konsekwencją jest trwała utrata możliwość skutecznego podejmowania wiążących decyzji i wydawania postanowień przez Zarząd Podokręgu.

Pismo 1
Pismo 2

Czytaj całość