Zarząd


Zarząd Okręgu

Skład Zarządu Cz.O.Z.P.N. :

 1. Artur Szymczyk – Prezes Cz.O.Z.P.N.
 2. Stanisław Olszewski –Wiceprezes Cz.O.Z.P.N.
 3. Tomasz Gęsiarz – Wiceprezes Cz.O.Z.P.N.
 4. Grzegorz Derek – Członek
 5. Tomasz Galios – Członek
 6. Wojciech Kowalik – Członek
 7. Krzysztof Krawczyk – Członek
 8. Rafał Pietrzykowski – Członek
 9. Tomasz Szlenk – Członek
 10. Michał Weżgowiec – Członek
 11. Paweł Rybak – Członek
 12. Stanisław Wrzesiński – Członek
 13. Cezary Suchan – Członek
 14. Krzysztof Olczyk – Członek
 15. Marek Szwedziński -Członek

 

Skład Prezydium Zarządu Cz.O.Z.P.N.

 1. Szymczyk Artur
 2. Stanisław Olszewski
 3. Tomasz Gęsiarz
 4. Kowalik Wojciech
Czytaj całość