Aktualności KS


Obowiązkowe Szkolenie ze Śląska poniedziałek godz.17

Szkolenie dla Sędziów III , IV Ligi , Kadry , Obserwatorów i Asystentów Szczebla Centralnego, sędziów klasy Okręgowej , rzeczywistych do awansu oraz sędziów próbnych.

poniedziałek 03.09.2018   godz. 17  ORAZ   PONIEDZIAŁEK  1.10.2018 godz. 17

w ZESPOLE SZKÓŁ im.W.SZYMBORSKIEJ w Częstochowie ul. Jagiellońska 141 (obok salonu Forda)

Czytaj całość

Rachunek Zbiorczy sędziego

rachunek sędziego A4 2018

Czytaj całość

Nowe zasady rozliczania rachunków sędziowskich

Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuję o wdrożeniu w życie nowych zasad obiegu dokumentu “rachunek sędziowski”. Celem zmiany jest uproszczenie procesu rozliczania rachunków, zmniejszenie ilości dokumentów przekazywanych do biura rachunkowego i ograniczenie do minimum kontaktu sędziów z administracją Okręgu. Zgodnie z nowymi zasadami arbiter sędziujący zawody w Klubie, który rozliczanie delegacji sędziowskich powierzył Okręgowi będzie “zbierał” rachunki z poszczególnego miesiąca i dostarczał je zbiorczo do biura Okręgu do 5 dnia następnego miesiąca. Rachunki dostarczone muszą być do biura Okręgu w segregatorze (podpisane segregatory należy pobrać w biurze Okręgu – będą dostępne od 22.08.). Jedynym dodatkowym obowiązkiem sędziego będzie wypełnienie jednego zbiorczego rachunku wg. dostarczonego wzoru.

Czytaj całość

Nowe zasady przesyłania sprawozdań sędziowskich

Okręgowe Kolegium Sędziów informuje, że na potrzeby przesyłania sprawozdań sędziowskich stworzone zostało specjalne konto e-mail: sprawozdaniaozpn@o2.pl. Na skrzynkę prosimy przesyłać skany lub zdjęcia (mogą być z telefonu) wszystkich sprawozdań sędziowskich. Sprawozdania w formie papierowej proszę przechowywać do końca rundy i po jej zakończeniu przekazać do archiwum biura Okręgu.

Czytaj całość

Zgoda RODO dla wszystkich sędziów

Jest konieczności złożenia w biurze Okręgu
wydrukowanej i podpisanej zgody RODO Termin do
30.08.2018

zgoda RODO

Czytaj całość

Dodatkowy termin biegania – 3 sierpień (piatek) godz 18

Czytaj całość

Nowe Przepisy Gry 2018-19

Przepisy Gry 2018-19 v.1.2.

Czytaj całość