Rada Trenerów


Rada Trenerów Częstochowskiego OZPN

logoRADA TRENERÓW Częstochowskiego OZPN.

W jej skład wchodzą niżej wymienieni trenerzy:

1. SAMODUROW Andrzej – Przewodniczący Rady Trenerów

2. MACIŃSKI Mirosław – V-ce przewodniczący Rady Trenerów

3. BARTŁOMIEJCZYK Sławomir – Członek

4. ŚCIEBURA Paweł – Członek

5. CABAN Zbigniew – Członek

6. BAŃSKI Piotr – Członek

7. WRÓBLEWSKI Andrzej- Członek

 

W/w trenerzy zadeklarowali chęć współpracy z Zarządem Cz. OZPN oraz Wydziałem Szkolenia Cz. OZPN.

Czytaj całość