Aktualności


Zmiany w rozliczaniu deklaracji sędziowskich

Podczas zebrania Klubów Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w dniu 1.02.2013 roku ustalono, że od rundy wiosennej sezonu 2012/2013 delegacje sędziowskie będą rozliczane przez CzOZPN.

Czytaj całość

Komunikat Wydziału Gier Okręgu Częstochowa

Wydział Gier Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje o ustaleniu ostatecznej wersji terminarza  Klasy Okręgowej w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ROZGRYWKI.

Czytaj całość

Uchwała nr I/37 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu PZPN

Uchwała nr I/37 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zakończenia produkcji elektronicznych kart identyfikacyjnych dla zawodników

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

 1. W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu produkcji elektronicznych kart identyfikacyjnych dla Zawodników traci moc Uchwała nr VI/79 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie zasad dotyczących rejestracji zawodników w systemie Extranet PZPN oraz wydawania elektronicznych kart identyfikacyjnych, w części dotyczącej produkcji kart dla zawodników, którzy ukończyli 16 rok życia.
 2. Upoważnia się Komisję ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego do niezwłocznego opracowania w porozumieniu z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN, założeń oraz procedury tego przedsięwzięcia, uwzględniających interesy wojewódzkich związków piłki nożnej, klubów oraz zawodników.
 3. Dotychczas wydane karty zachowują ważność i zgodnie z Uchwałą VI/79 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarządu PZPN na ich podstawie można potwierdzać tożsamość zawodników.
 4. Realizację przedmiotowej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
 5. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Czytaj całość

Ważna informacja dotycząca rozgrywek Juniorów Młodszych

Wydział Gier Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zwraca się do Klubów biorących udział w rozgrywkach Juniorów Młodszych w sezonie 2012/2013 z propozycją podziału na grupy w rozgrywkach II Ligi z uwzględnieniem podziału terytorialnego.
Wydział Gier przedstawia dwie wersję podziału na grupy. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej zaproponowanego podziału. Oczekujemy na odpowiedź w formie e‑mail bądź telefonicznie pod nr tel. 515037276 do dnia 31.01.2013r.
Szczegóły w pliku:
Pismo Wydziału Gier do klubów Juniorów Młodszych

Czytaj całość

Spotkanie przedstawicieli klubów.

Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniu 01 lutego 2013 roku o godzinie 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa odbędzie się zebranie przedstawicieli wszystkich klubów zrzeszonych w Cz. OZPN /2 liga, 3 liga, 4 liga, Klasa okręgowa, klasa A, Klasa B oraz kluby uczestniczące w rozgrywkach młodzieżowych/.
Ze względu na istotę poruszanych tematów obecność obowiązkowa.

Czytaj całość

Obowiązkowa rejestracja Klubów w systemie Extranet

kluby_pzpnCzęstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet. Rejestracja odbywa się na stronie: www.kluby.pzpn.pl.

Jeśli Państwa Klub nie posiada jeszcze w/w konta to po wejściu na stronę www.kluby.pzpn.pl  należy kliknąć na przycisk „Formularz rejestracyjny”. Pojawi się wtedy okienko w którym wypełniamy puste pola odpowiednimi danymi:

 • Dane Klubu (adres, telefon itp.),
 • Dane osoby zgłaszającej klub do systemu (przedstawiciel Klubu),
 • Dane Administratora (osoby z klubu, która będzie miała dostęp do wszystkich wyżej wymienionych informacji dotyczących Klubu)
 • Przepisujemy kod z obrazka

Jeśli wszystko zostało poprawnie wpisane klikamy na przycisk wyślij (w lewym dolnym roku). Na adres administratora zostanie wysłany login oraz hasło do logowania się do systemu.

Powyższe konto pozwala Klubom na:

 • Kontaktowanie się z użytkownikami systemu (klubami, pracownikami związku),
 • Współpracę z Częstochowskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej  poprzez:
  • Rejestrację i uprawnianie Zawodników (możliwość wykonania tych czynności w domu przez internet),
  • Uzyskanie dostępu do sprawozdań z meczy (wprowadzane przez sędziów do systemu po odbytym spotkaniu),
  • Dostęp do zawsze aktualnych spraw związanych z dyscypliną (kartki, kary),

Dzięki temu, że wszystkie rozgrywki zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym będą prowadzone przez systemu Extranet (elektroniczne sprawozdania z meczów, ewidencja kar dyscyplinarnych oraz pozostałe informacje dotyczące klubów i zawodników) po zarejestrowaniu się do modułu Klubowego systemu Extranet uzyskają Państwo dostęp do  aktualnych danych dotyczących Państwa Klubu.

Czytaj całość

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS

logo_lzs

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS
z dnia 13 grudnia 2012 roku.

Na podstawie § 32 pkt 4 statutu Zarząd Śląskiego WZ LZS uchwala na rok 2013 składkę członkowską w wysokości:
Kluby sportowe – 550,00 zł
Uczniowskie Kluby Sportowe – 320,00 zł

Składkę należy wpłacać na konto PKO BP S.A. II O/K-ce  63 1020 2313 0000 3102 0148 0383 lub w kasie  Śląskiego WZ LZS do 30 marca 2013 roku.

Uwaga!
W ramach składki członkowskiej klub ma zabezpieczone ubezpieczenie w PZU S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz OC organizatora imprez sportowych organizowanych w zakresie działalności statutowej od stycznia do grudnia 2013r. po opłaceniu składki prześlemy klubowi polisę ubezpieczeniową.

Prezes Zarządu
Tomasz Czerwiecki

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS z dnia 13 grudnia 2012 roku

Czytaj całość